Paper van Martin Paul Nijgh over het loslopen van bouten

02-05-2017

2 mei 2017 De laatste maanden paar maal onderzoek gedaan naar boutverbindingen en in dat kader ingelezen op beschikbare literatuur.

Boutverbindingen zijn normaliter demontabel en herbruikbaar. Jammer dat bouten soms spontaan los lijken te lopen en daardoor invloed uitoefen op een samenstelling van delen/componenten. Onbedoeld is het voordeel van demontage gelijktertijd een groot nadeel. Wat veroorzaakt nu eigenlijk het loslopen van bouten? Velen doen en hebben verricht onderzoek naar de achtergrond en oorzaak van loslopende bouten, zo ook Metesco Nederland. Recent onderzoek heeft weer wat zaken laten zien die we nu analyseren.

De Heer Martin Paul Nijgh heeft diepgaand onderzoek verricht en zijn bevindingen samengevat in een rapport wat te vinden is op internet. Stof vooral voor techneuten die betrokken zijn bij ontwerp of ontwikkeling, dan wel aan de andere kant voor al diegenen die in de uitvoering de problemen mogen uitzoeken of oplossen, dan wel voor hen die toezichthoudend werk verrichten.

Een belangrijk voordeel van boutverbindingen tegenover alle andere verbindingen is dat ze uit elkaar kunnen worden genomen. In deze tijd van snelle technologische ontwikkeling is er - helaas - nog niets wat de boutverbinding heeft overtroffen. De schroefvijzel in een wijnpers is ooit opgetekend in een Egyptisch document van 2500 jaar voor Christus. Latere ontwikkelingen die op de huidige bouten leek is van medio 16e eeuw, waar nog wat later Josef Withwordt de universele schroefdraad op zijn naam schreef.

Onbedoeld losraken is veel over geschreven en best veel studie naar verricht. Vaak heeft men het over trillingen die de oorzaak zijn, maar er spelen ook echt nog een aantal andere zaken zoals kruip, embedding, oppervlakteruwheid, lengte van bouten, smering, coating, toegepaste bouten, boutklasse, materialen, temperatuur, dynamische invloeden tot al dan niet borgringen toepassen en nog vele, vele, heel veel andere factoren.

Algemeen wordt aangenomen dat trillingen de belangrijkste oorzaak zijn van loslopen. De studie van Martin Paul Nijgh biedt net even meer inzicht en wellicht de oplossing voor uw specifieke situatie.

Zo kwam ik tijdens het onderzoek het document "Loss of Preload" tegen. Martin Paul Nijgh schreef een uitermate verhelderend rapport. Omdat wij de "sharing economy" een warm hart toe dragen delen wij deze informatie en kennis graag, Martin is er ook mee akkoord. Hier tref dan ook een link naar de downloadsite.

Download het en kijk of u er voordeel aan hebt.