Data acquisitie en Dienstverlening op locatie en intern

Om een oplossing te vinden voor uw technische vraagstuk is de eerste stap het inzichtelijk maken van wat er zich in uw situatie afspeelt. Het inzichtelijk maken van de situatie kunnen wij geheel voor u verzorgen. Door het combineren van verschillende meetinstrumenten en sensoren zijn wij instaat om een complete data acquisitie uit te voeren en te verwerken.

Wij zijn onder andere werkzaam in de volgende disciplines:

 • Kracht, gewicht, oplegreacties, asbelastingen:
 • Spanning, stroom; vermogensmetingen en data aquisitie;
 • diktemetingen, laagdiktemetingen, hardheidsmetingen;
 • Meten van moment en verplaatingen;
 • Trillingen en Resonantie, monitoring trilling tijdens hei- en funderings werkzaamheden;
 • Snelheid en versnelling;
 • Inspecties met high-speed video apparatuur en evt datalogging analoge signalen;
 • Druk; druktesten en data-aquisitie met schrijvende meters;
 • Stroming; flowmetingen clamp-on en debietmetingen in open kanalen;
 • Temperatuur; thermografie; energiemonitoring; blowerdoormetingen;
 • Geometrie, uitlijnen van machineopstellingen; 3-d metingen;
 • Geluid, hand-arm trillingen en belasting, stof, gasdetectie en arbo metingen;
 • Verrichten van Lekdetecties; druktesten, dichtheidstesten en afpersen van leidingen;
 • Assisteren bij opsporen van leidingen, kabels, cv leidingen en vloerverwarming; 

Op locatie

Met behulp van onze draagbare meet- en testapparatuur kunnen wij bij u op locatie metingen uitvoeren om meetgegevens te verzamelen. Wij kunnen u ter plaatse informatie bieden over de actuele situatie of wij plaatsen de apparatuur om gedurende een langere tijd verschillende parameters te monitoren. Na afloop voorzien wij u van kant en klare data waarmee u een stap in de goede richting bent.

Intern

Metesco® Test en Advies kan uw testopstellingen ontwikkelen en het verzamelen van meetgegevens faciliteren gedurende een langere tijd. Vraag vrijblijvend informatie aan.

Contact